Drink plus logistics & distribution

Spoločnosť Drink Plus, s.r.o. je logistickou a distribučnou spoločnosťou pre predaj výrobkov alkoholických a nealkoholických nápojov.

Spoločnosť vznikla 9.2.2010 za účelom riešenia problematiky predaja a distribúcie výrobkov spoločnosti PKP Drink, s.r.o. . Dnes jej rámec činnosti presahuje len distribúciu a skladovanie výrobkov spoločnosti PKP Drink, s.r.o.. Sortimentný záber skladov a distribučnej siete je široký a zahŕňa mnoho kvalitných značiek potravín v oblasti alkoholických a nealkoholických nápojov.

Distribúcia a sortiment skladov je orientovaný na segment pohostinskej a reštauračnej činnosti našich obchodných partnerov a segment diskotných predajní potravín. Zásobovanie prebieha prostredníctvom siete vlastných i externých obchodných zástupcov.

V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje dva sklady a to v Rimavskej Sobote a v Sabinove. Pričom v roku 2011 plánuje otvoriť sklad i na Západnom Slovensku.