Kontakt

CALYX s.r.o.

SÍDLO:
Vyšná Pokoradz 95,
979 01 Rimavská Sobota

PREVÁDZKA:
Vyšná Pokoradz 94,
979 01 Rimavská Sobota

 

IČO:             31664415
DIČ:             2020490802
IČ DPH:      SK2020490802

Calyx s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 21377/S

 

Bankové spojenie
banka:                        Tatra banka, a.s.
číslo účtu:                   2929855146/1100
IBAN:                          SK16 1100 0000 002929855146
SWIFT:                       TATRSKBX

Pevná linka:               047 56 34567
Mobilná linka:            0905 649 642
English language:    00421 907 765 621
e-mail:                         calyx@calyx.sk
                                     calyxsro@gmail.com